De ontsmettingsspecialisten
Doeltreffende reiniging en onderhoud van beschermingsmiddelen

Wij beschermen tegen verontreinigende stoffen

De ontsmettingsspecialisten
Doeltreffende reiniging en onderhoud van beschermingsmiddelen

7yrds-service-nummer-één

Over 7YRDS Deconservice

7yrds-service-nummer-één

Onze expertise

7YRDS Deconservice is het eerste en grootste Duitse zuivere decontaminatiecentrum voor de reiniging en het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen. Of het nu gaat om beschermende pakken, helmen, handschoenen, laarzen of ademhalingsapparatuur - onze reinigingsprocedures en onderhoudsprocessen voldoen aan de hoogste normen van reinheid en aan alle voorschriften en eisen, zoals die van de GefStoffV.

Onze missie

Een blik op de huidige praktijk in Duitsland toont duidelijk aan dat de wettelijke normen nog niet worden gehaald door gebruik te maken van conventionele reinigingsmethoden.

Sancties werden echter vaak niet opgelegd. 7YRDS Deconservice biedt de werknemers duurzame en doeltreffende bescherming door middel van schoonmaakprocedures die in overeenstemming zijn met de wet. Tegelijkertijd beschermen we ook het milieu.

Rechtsgrondslag

Er is ook een wettelijk kader voor hulpverleners. Voor gemeenten die beroepsbrandweerkorpsen en vrijwillige brandweerkorpsen in stand houden, is het wettelijk kader bindend, net als voor exploitanten van bedrijfsbrandweerkorpsen. De bescherming van brandweerlieden staat altijd op de voorgrond en moet uitgebreid worden gewaarborgd. Overtredingen van de wettelijke beschermingsplicht kunnen ernstige gevolgen hebben.

De wet inzake gezondheid en veiligheid op het werk (Arbeitsschutzgesetz) is van toepassing op de beroepsbrandweer en de bedrijfsbrandweer. Zij verplicht de exploitanten van de brandweerdiensten in ruime mate om arbeidsongevallen en gezondheidsrisico's te voorkomen. Het LCO2-wasproces heeft een bijzondere betekenis in de Arbowet. Hieronder vindt u alle verdere informatie over de rechtsgrondslag, inclusief een download.

7yrds-service-nummer-twee

ONZE SERVICES

Optimale reiniging is de beste preventie

7YRDS Deconservice biedt een uitgebreide all-round service voor het testen, reinigen en repareren van beschermende kleding voor hulpverleners. Zuiverheid, betrouwbaarheid en het naleven van deadlines zijn onze topprioriteiten. Onze speciaal opgeleide medewerkers controleren en reinigen uw beschermende uitrusting op professionele wijze, in nauwe samenwerking met toonaangevende fabrikanten van beschermende kleding.

Het resultaat zal u overtuigen. De beschermende uitrusting die wij reinigen, voldoet aan alle wettelijk vastgelegde grenswaarden voor verontreinigende stoffen van de GefStoffV, de REACH-verordening en andere wettelijke voorschriften.

Onze gegarandeerde service belofte

 1. Decontaminatie van alle verontreinigende stoffen tot onder de wettelijke grenswaarden

 2. Zachte wasprocessen met zo weinig mogelijk materiaalslijtage

 3. Re-impregnatie volgens EN 469

 4. Test van de operationele capaciteit overeenkomstig DGUV 205 – 035 (bijlage 2)

 5. Gebruik van 100% zelf opgewekte groene stroom op de site

 6. Het hele proces gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitsbeheer) en ISO 14001 (milieubeheer)

7yrds-service-nummer-twee

Onze brede waaier van diensten
laat niets te wensen over

7yrds-deconservice-icoon-transport

1. vervoer

Ophalen van de PBM bij de klant
ter plaatse / op het station.

7yrds-deconservice-icoon-inspectie-op-certificaten

2. Examen

De PBM's controleren op beschadiging
en vergeten voorwerpen.

7yrds-deconservice-icoon-vorwaesche

3. voorwas

Afhankelijk van de mate van vervuiling
Voorbehandeling en voorwassen in de natte-
reinigingsproces.

7yrds-deconservice-icoon-decontaminatie

4. decontaminatie

Materiaalvriendelijk wassen met vloeibaar CO2 (LCO2) om alle stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid op te lossen tot een niveau onder de wettelijke grenswaarden.

7yrds-deconservice-icoon-impregnatie

5. BESCHERMING

Impregnering volgens EN 469.

7yrds-deconservice-icoon-instandsetzung

6. reparatie

Reparatie van beschadigde kleding
(met certificaat van de fabrikant) volgens de wettelijke
voorschriften.

7yrds-deconservice-icoon-check

7. bewijs van uitvoering

Testen van de functionaliteit van de
Operationele kleding (incl. reflecterende strips) en documentatie van de uitgevoerde diensten in het levenscyclusbeheersysteem.

7yrds-deconservice-icoon-transport

8. Retourtransport

Stuur de zending terug naar de klant.

Onderzocht door Nasa

De LCO2-technologie als wastechniek werd voor het eerst door de NASA onderzocht en gebruikt. Oorspronkelijk werd het gebruikt om de uitrusting van astronauten na missies in de ruimte te ontsmetten met behulp van vloeibaar kooldioxide (LCO2).

7yrds-service-nummer-drie

LCO2 IS STATE OF THE ART

7yrds-service-nummer-drie

Bewezen, milieuvriendelijk, economisch

Als het gaat om het selecteren van effectieve reinigingsprocessen om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor brandweerlieden, vertegenwoordigt alleen de LCO2-technologie de toepasselijke stand van de techniek. De technologie werd oorspronkelijk door de NASAontwikkeld om beschermende pakken en uitrusting na gebruik in de ruimte te ontsmetten. Het door 7YRDS Deconservice toegepaste reinigingsproces maakt eveneens gebruik van kooldioxide in de vloeibare fase als oplosmiddel. Daartoe wordt het samengeperst en vloeibaar gemaakt onder een druk van maximaal 50 bar.

Doeltreffend en zacht voor het materiaal

Samengeperst kooldioxide heeft een hoog oplossend vermogen. LCO2 is apolair, heeft een lage dichtheid en een lage viscositeit. Het dringt door het membraan van de beschermende uitrusting zonder het materiaal te beschadigen. Dit maakt het proces veel doeltreffender dan alle vroegere reinigingsmethoden op waterbasis, die niet in het membraan kunnen doordringen.

Naleving van wettelijke voorschriften

De door 7YRDS Deconservice gebruikte LCO2-technologie bevrijdt de PBM dus van alle chemische, fysische en biologische gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat alle wettelijk geregelde grenswaarden voor verontreinigende stoffen van de GefStoffV, de REACH-verordening en andere rechtsgrondslagen volledig worden nageleefd.

SCHOONMAKEN MET LCO2

Met vloeibare CO2 (LCO2), wordt door verontreinigende stoffen verontreinigde kleding aanzienlijk doeltreffender gereinigd dan met alle andere op water gebaseerde reinigingsprocédés. Dit garandeert uiteindelijk het LCO2-wasproces alleen al garandeert dat de wettelijke grenswaarden voor verontreinigende stoffen worden nageleefd. Onze all-round service neemt u al het werk uit handen.

100 % DUURZAAMHEID

Aan het einde van het reinigingsproces met LCO2 alleen de verontreinigende stoffen die uit de PBM's zijn verwijderd, op de juiste wijze worden verwijderd. De vloeibare CO2 wordt teruggevoerd in de zuiveringscyclus. Door gebruik te maken van de groene stroom die 7YRDS zelf ter plaatse produceert, is het reinigingsproces van 7YRDS Deconservice het meest milieuvriendelijke van Europa.

MAXIMAAL WAARDEBEHOUD

De temperatuur tijdens het LCO2-zuiveringsproces bedraagt constant ongeveer 15 graden Celsius. Onze materiaalvriendelijke processen zorgen voor de laagst mogelijke mechanische belasting van de te reinigen PBM. Op die manier garandeert de reinigingstechnologie van 7YRDS Deconservice een maximale levensduur en investeringszekerheid van uw persoonlijke beschermingsmiddelen.

7yrds-service-nummer-vier

TOEPASSINGS­GEBIEDEN

7yrds-service-nummer-vier

Beschermende kleding als drager en langdurig reservoir van infecties en verontreinigende stoffen

De beschermende kleding is bedoeld om de werknemers te beschermen tegen infecties en schadelijke stoffen. Het is een centraal onderdeel van tal van gezondheids- en veiligheidsvoorschri In het veld wordt de kleding regelmatig verontreinigd met schadelijke stoffen. Afhankelijk van het toepassingsgebied bestaan er verschillende voorschriften voor de voorbereiding (reiniging) en het onderhoud van persoonlijke beschermende kleding en ook, in ruimere zin, van alle beschermingsmiddelen. Het reinigen van beschermingsmiddelen die met schadelijke stoffen zijn besmet, wordt decontaminatie genoemd.

Decontaminatie is het verwijderen van een of meer gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld kankerverwekkende of mutagene stoffen) van een oppervlak en, als ze al zijn doorgedrongen, ook van de onderliggende lagen. Het reinigen van de beschermingsmiddelen moet gebeuren volgens de geldende wettelijke voorschriften en in overeenstemming met de fabrikantspecifieke certificeringen.

7YRDS Deconservice is gespecialiseerd in het reinigen en diep decontamineren van persoonlijke beschermingsmiddelen en garandeert de naleving van wettelijke voorschriften en fabrikantspecifieke certificeringen.

7yrds-deconservice-brandweer

BRANDWEER

Brandweerlieden hebben een verhoogd risico om kanker te krijgen. Ihre Schutzbekleidung hält gesundheitsschädliche Stoffe zwar zu einem gewissen Maß fern, doch reichern sich bei herkömmlicher Reinigung Rückstände dieser gesundheitsgefährdeten Stoffe in der Kleidung an. Dankzij de reinigingstechnologie van 7YRDS Deconservice met vloeibaar CO2 orden de beschermingsmiddelen effectief en op een materiaalvriendelijke manier gedecontamineerd en worden alle gevaarlijke stoffen gereduceerd tot een niveau onder de detectiegrens. Hiermee wordt duidelijk voldaan aan alle wettelijke reinigingseisen.

7yrds-deconservice-politiediensten-militairen

Politie en militairen

Politiemensen worden blootgesteld aan een grote verscheidenheid van gevaren en weersomstandigheden en hebben speciale bescherming nodig door middel van hun persoonlijke beschermingsmiddelen. Vanuit gezondheidsoogpunt kan deze beschermende uitrusting zelf een risico worden. Bijvoorbeeld, er is een ophoping van regelmatig kruitresten in beschermende vesten dumpen. Deze potentieel zeer kankerverwekkende residuen kunnen worden verwijderd tot een niveau onder de detectiegrens door de innovatieve reinigingstechnologie die 7YRDS Deconservice met vloeibare CO2 gebruikt, zonder de functionaliteit van de beschermingsmiddelen aan te tasten.

7yrds-deconservice-geneeskunde

Geneeskunde

Het dagelijkse werk in de medische sector stelt bijzondere eisen aan de beschermende kleding, die de werknemers beschermt tegen infecties en een elementair onderdeel vormt van de hygiënevoorschriften. Met de innovatieve reinigingstechnologie van 7YRDS Deconservice op basis van vloeibaar CO2 worden alle biologische, chemische en fysische gevaarlijke stoffen op een effectieve en milieuvriendelijke manier uit beschermende kleding verwijderd. Het zorgt ook voor de eliminatie van schimmel, transpiratie, chemische deeltjes en de vernietiging van ziekteverwekkers (zoals bacteriën en virussen) en andere micro-organismen als geen ander wasproces. Ons wasproces voldoet dus aan alle wettelijke hygiënevoorschriften.

7yrds-deconservice-veiligheid

Beveiliging

Persoonlijke beschermingsmiddelen vervullen ook talrijke functies voor veiligheidstroepen. Volgens EN ISO 20471 bijvoorbeeld is de waarschuwingsfunctie van beschermingsmiddelen door middel van hoge zichtbaarheid sinds 2013 verplicht. De noodzakelijke zichtbaarheid van de beschermende kleding wordt ernstig belemmerd door vervuiling of beschadiging. 7YRDS Deconservice maakt gebruik van een innovatieve reinigingstechnologie met vloeibare CO2, om ervoor te zorgen dat de beschermingsmiddelen worden gereinigd op een manier die uiterst zacht is voor het materiaal en de beschermende functies optimaal behoudt.

onze referenties

7yrds-deconservice-LCO2-bescherming-tegen-verontreinigende-stoffen

Training Basis Weeze

Training Base Weeze GmbH & Co. KG exploiteert op het terrein van de luchthaven Weeze in Noordrijn-Westfalen Europa's grootste interdisciplinaire opleidingscentrum voor brandweer, politie, leger en reddingsdiensten. Met meer dan 100 brandscenario's en meer dan 25.000 cursisten per jaar is veiligheid de topprioriteit voor de cursisten.

Maximale blootstelling aan verontreinigende stoffen

Training Base Weeze heeft ongeveer 30 werknemers in het trainingsgebied die dagelijks worden blootgesteld aan dampen. Het oefenspectrum varieert van houtgestookte brandtrainingssystemen tot gasgestookte scenario's tot vloeistofbranden, bijvoorbeeld op vliegtuigmotoren.

Wettelijk in overeenstemming

Veiligheid is van cruciaal belang. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften heeft Training Base Weeze besloten om vanaf september 2022 alle beschermingsmiddelen (zowel voor eigen medewerkers als voor verhuur aan klanten) te laten decontamineren door 7YRDS Deconservice. Training Base Weeze is ervan overtuigd dat door het laten reinigen van al haar beschermingsmiddelen door 7YRDS Deconservice en het toegepaste innovatieve LCO2 wasproces, zij de risico's op "brandkanker" minimaliseert en daarmee ook een merkbare bijdrage levert aan de bescherming van het milieu.

Interview

Op de achtergrond, bijna onzichtbaar, loert altijd het levensbedreigende gevaar voor de hulpdiensten. Uit ons interview met Thomas Mock, procuratiehouder van de Training Base Weeze, blijkt de noodzaak van het ontsmetten van beschermende kleding.

"

"Wettelijke naleving, tijdige en grondstofbesparende reiniging - zelfs van extreem verontreinigde kleding - het wordt niet beter dan dit."

Thomas Mock,
Verkoop ARFF, DACHL, Training Base Weeze GmbH & Co. KG

"

"De brandweerkrab is erg belangrijk in de werkwereld van de brandweer. We zijn blij dat we in de 7YRDS Deconservice een partner hebben gevonden die ons in staat stelt ongehinderd te werken."

Dr. Sebastian Papst,
Directeur, Airport Weeze, Flughafen Niederrhein GmbH

"

"Decontaminatie - met gebruikmaking van vloeibaar kooldioxide (LCO2) – met een decontaminatie-effect van bijna 99% wordt in het bijzonder aanbevolen.“

Udo Hermann,
Keulen-Bonn Luchthaven Brandweer

DOWNLOAD

Hier kunt u onze brochure gratis downloaden. Klik gewoon op het download-pictogram.

Geeft u ook om de gezondheid van uw werknemers?

Neem nu contact op met een van onze service experts.

Contacteer ons

  Ik ga akkoord met het opslaan van mijn gegevens betreffende mijn verzoek.

  >

  Werknemers bij de
  Locatie

  Uren
  Operatie

  PERCENT GROEN
  LCO2-technologie*

  >

  Capaciteit van beschermende pakken p.a.

  * door het gebruik van herbruikbare LCO2 en ter plaatse geproduceerde groene stroom.

  Over ons

  7YRDS Deconservice is een dienst die wordt aangeboden door 7YRDS Service GmbH & Co. KG. 7YRDS Service is een onderneming van de 7YRDS Group GmbH. Als een middelgroot, door de eigenaar geleid bedrijf, houden wij ons aan onze prestatiebelofte. Netheid tot in het kleinste detail, het naleven van termijnen en duurzaamheid zijn onze normen.

  contact

  7YRDS Service GmbH & Co. KG
  Von-Monschaw-Straße 12a | 47574 Goch
  T + 49 2823 97 654 - 290
  E deconservice@7yrds.com

  VOLG ONS

  © 2022 7YRDS Service | Een bedrijf van de 7YRDS Groep | Alle rechten voorbehouden